صفحه اصلی   سایت انجمن   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     English
ثبت نام شدگان کنگره Congress pre registered
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

RowFamily - NameGradeReg. Status
 1  Aali dehchenari  - Saeed Urologists Primary Reg.
 2  Abbas rad  -  Katayoun alsadat Urologists Complete Reg.
 3  Abbasi  - Mina Other Paramedical Primary Reg.
 4  Abbaspoor moghanloo  - Abolfazl Urologists Complete Reg.
 5  Abdar  - Ahmadreza Urologists Primary Reg.
 6  Abdolahi  - Ahmad Doctor Primary Reg.
 7  Abdolali  - NEDA Other Paramedical Primary Reg.
 8  Abdolkarimi  - Babak Doctor Primary Reg.
 9  Adibzadeh  - Somayeh Doctor Complete Reg.
 10  Aghabeigi  - Alireza Urologists Complete Reg.
 11  Ahrari  - Zohreh Other Paramedical Primary Reg.
 12  Akhavan  - Ardalan Resident Primary Reg.
 13  Akhavan rezayat  - Alireza Urologists Primary Reg.
 14  Aliyari  - Mojtaba Doctor Primary Reg.
 15  Almassi  - Morteza Urologists Complete Reg.
 16  Ameli  - Mojtaba - Complete Reg.
 17  Amini  - Erfan Urologists Primary Reg.
 18  Amini  - Meyssam Student Primary Reg.
 19  Amini basmanj  - Nasrin Doctor Complete Reg.
 20  Amiri  - Zohreh Student Primary Reg.
 21  AMRAIE  - MOHAMMAD Student Primary Reg.
 22  Ardalan  - Mahsa Student Primary Reg.
 23  Arghavani  - Maedeh Student Primary Reg.
 24  Ariafar  - Ali Urologists Primary Reg.
 25  Aryana  - Kamran Doctor Primary Reg.
 26  Asadi  - Fariba MA Primary Reg.
 27  Asadi  - Seyed ehsan PhD Primary Reg.
 28  Asadi zeyd abadi  - Keshvar Doctor Complete Reg.
 29  Asadpour  - Amirabbas Urologists Primary Reg.
 30  Asgari  - Seyed Alaeddin Urologists Primary Reg.
 31  Asghari Golbaghi  - Mohammadreza Urologists Complete Reg.
 32  Asghary  - Marzieh MA Primary Reg.
 33  Ashtari  - Reza Other Paramedical Primary Reg.
 34  Aslani  - Kafieh Other Paramedical Primary Reg.
 35  Atighi  - Maryam Other Paramedical Primary Reg.
 36  Azari  - Soheila MA Primary Reg.
 37  Azimpour  - Somayeh MA Primary Reg.
 38  Azizian  - Alireza Doctor Complete Reg.
 39  Azizpour  - Amin MA Primary Reg.
 40  Badesaba  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 41  Baghani aval  - Hamidreza Urologists Primary Reg.
 42  Bagherzadeh  - Ali Other Paramedical Primary Reg.
 43  Bakianian vaziri  - Payam Urologists Primary Reg.
 44  Bastan  - Seyed mohammad Urologists Complete Reg.
 45  Biabani  - Fateme MA Primary Reg.
 46  Boroon  - Mehrdad Expert Primary Reg.
 47  Cohanzad  - Shahryar Urologists Complete Reg.
 48  Dadfar  - Mohamadreza Urologists Complete Reg.
 49  Dadgar  - Habibollah MA Primary Reg.
 50  Dadkhah  - Farid Urologists Primary Reg.
 51  Daghbolandan araghi  - Shirin Other Paramedical Primary Reg.
 52  Daliri  - Somayeh Other Paramedical Complete Reg.
 53  Danesh doost  - Rezgar Resident Primary Reg.
 54  Darabiyan  - Pouriya Student Primary Reg.
 55  Darvishi  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 56  Dehghan  - Reza MA Primary Reg.
 57  Dehghani  - Keramat Urologists Primary Reg.
 58  Delavari  - Azadeh Other Paramedical Primary Reg.
 59  Dindoust  - Hosein Other Paramedical Primary Reg.
 60  Eftekhari  - Adel PHD Primary Reg.
 61  Eghbal  - Hojjat PhD Primary Reg.
 62  Eslami  - Salman Urologists Complete Reg.
 63  Etemadian  - Massoud Urologists Primary Reg.
 64  Ezzati far  - Mahdi MA Primary Reg.
 65  Falahatkar  - Siavash Urologists Complete Reg.
 66  Fallah  - Mohammad Ali - Primary Reg.
 67  Fallah Karkan  - Morteza Resident Primary Reg.
 68  Farshid  - Saman - Primary Reg.
 69  Fathollahi  - Ali Urologists Primary Reg.
 70  Fazeli Attar  - Zahra PhD Primary Reg.
 71  Fazljou  - Seyyed mohammad bagher Doctor Primary Reg.
 72  Firoozi  - Manijeh PHD Primary Reg.
 73  Fooladi  - Najma Doctor Complete Reg.
 74  Forogh farid  - Fereshteh Other Paramedical Primary Reg.
 75  Ghaed  - Mohamnad ali Urologists Primary Reg.
 76  Ghajar  - Azin Doctor Complete Reg.
 77  Ghanei anaraki  - Ehsan Urologists Primary Reg.
 78  Gholami  - Javid Urologists Primary Reg.
 79  Gholamrezaie  - Hamid Reza - Primary Reg.
 80  Gholipour  - Farshad Resident Primary Reg.
 81  Ghorani  - Hossein Resident Primary Reg.
 82  Ghorbani  - Hamidreza Urologists Primary Reg.
 83  Ghoreifi Nejadian  - Seyed Alireza Urologists Primary Reg.
 84  Hadian Haghighi  - Pardis Doctor Primary Reg.
 85  Hamedanchi  - Sepehr - Primary Reg.
 86  Hamedani Anzabi  - Roghayeh Urologists Primary Reg.
 87  Hashemi  - Leila Doctor Complete Reg.
 88  Hassan  - Reyhaneh Student Primary Reg.
 89  HassanpourEzatti  - Majid PhD Primary Reg.
 90  HAYDARYPOUR  - AKBAR Urologists Primary Reg.
 91  Hezarkhani  - Mohamad Urologists Complete Reg.
 92  Hoseinpor  - Masomeh Student Primary Reg.
 93  Hosseini  - Seyed Reza Urologists Primary Reg.
 94  Hosseini  - Mohammad Mehdi Urologists Primary Reg.
 95  Hosseini Sharifi  - Seyed hossein - Primary Reg.
 96  Hosseinian  - Sara PhD Primary Reg.
 97  Hosseinpournorani  - Hajieh Expert Primary Reg.
 98  Housamy rudsary  - Mohammad Urologists Primary Reg.
 99  Imani  - Behzad PhD Primary Reg.
 100  Inanloo  - Seyed Hasan Urologists Primary Reg.
 101  Jalali  - Zahra Student Primary Reg.
 102  Jamali  - Kambiz Urologists Complete Reg.
 103  Jamali  - Kambiz Urologists Primary Reg.
 104  Janatolmakan  - Maryam MA Primary Reg.
 105  Javaherforooshzadeh  - Ahmad Urologists Complete Reg.
 106  Javidi D B  - Ali Doctor Primary Reg.
 107  Kamali  - Koosha Urologists Complete Reg.
 108  Karami  - AliAkbar Urologists Complete Reg.
 109  Kardoust parizi  - Mehdi Urologists Primary Reg.
 110  Kargarzadeh  - Payman Doctor Complete Reg.
 111  Karimi  - Sara Urologists Primary Reg.
 112  Karimi  - Kamran Urologists Complete Reg.
 113  Karimoddini  - Maryam Doctor Primary Reg.
 114  Karvar  - Mohsen Urologists Complete Reg.
 115  Kashi  - Amirhossein Urologists Primary Reg.
 116  Kayyalha  - Mitra Doctor Complete Reg.
 117  Kazemzadeh  - Babak - Primary Reg.
 118  Keneshlou  - Fariba Urologists Primary Reg.
 119  Keramatinezhad  - Somaye Other Paramedical Primary Reg.
 120  Ketabch  - Ali Asghar Urologists Primary Reg.
 121  Keykha  - Fatemeh Student Primary Reg.
 122  Khadivikashani  - Sadegh Doctor Complete Reg.
 123  Khaki  - Darab Urologists Complete Reg.
 124  Khalili  - Seyed alireza Urologists Complete Reg.
 125  KHANDANI  - EISA Urologists Complete Reg.
 126  Kharazmi  - Farhad Resident Primary Reg.
 127  Khazaei  - Esmaeil Urologists Primary Reg.
 128  Khazaeli  - Dinyar - Primary Reg.
 129  KHOSROPANAH  - IRADJ Urologists Primary Reg.
 130  Kiani  - Alidad Resident Primary Reg.
 131  Koreh band bousherhri  - Sara Doctor Primary Reg.
 132  Latifi  - Amin Student Primary Reg.
 133  Latifi  - Amin Urologists Primary Reg.
 134  Maghami  - Mohamad Student Primary Reg.
 135  Maghsoudi  - Robab Urologists Complete Reg.
 136  Mahabat  - Mohammad farzam Doctor Primary Reg.
 137  Mahdavi Zafarghandi  - Reza Urologists Primary Reg.
 138  Maher  - Shiba Doctor Complete Reg.
 139  Mahmanzar  - Mohammad Amin Student Primary Reg.
 140  Mahmoodi  - Sajjad Doctor Complete Reg.
 141  Mahmoudnejad  - Nastaran - Complete Reg.
 142  Marzbani  - Darush Urologists Complete Reg.
 143  Masoud  - Seyedhosein Resident Primary Reg.
 144  Masoumi  - Navid Urologists Primary Reg.
 145  Masoumzadeh Dolatabadi  - Mir Hasan Urologists Complete Reg.
 146  Mehrad  - Mehri Urologists Primary Reg.
 147  Mehravaran  - Kaveh - Primary Reg.
 148  Mehrnejad  - Nasrin MA Primary Reg.
 149  Miri  - Seyed mohammad sadegh Student Primary Reg.
 150  Mirkazemi  - Farhad Urologists Primary Reg.
 151  Mirzazad barijough  - Mohammad Urologists Primary Reg.
 152  Moghbel  - Mahnaz Urologists Primary Reg.
 153  Mohammadi  - Mehrdad Urologists Primary Reg.
 154  Mohammadi sichani  - Mehrdad - Complete Reg.
 155  Mohseni  - Mahdi Other Paramedical Primary Reg.
 156  Mohseni Rad  - Hamed - Primary Reg.
 157  Mokhtari  - Gholamreza Urologists Complete Reg.
 158  Mokhtarnezhad  - Vahid MA Primary Reg.
 159  Monazzah harsini  - Somayeh PHD Primary Reg.
 160  Monazzahharsini  - Somayeh Doctor Primary Reg.
 161  Monsef  - Alireza Urologists Primary Reg.
 162  Moradi vadjargah  - Ali akbar - Complete Reg.
 163  Moradiyanfard  - Zohreh MA Primary Reg.
 164  Mosavi  - Zahra MA Complete Reg.
 165  Mousaeinejad  - Negin Doctor Complete Reg.
 166  Mousapour  - Esmaeil - Primary Reg.
 167  Mussavi mirak  - Seid ebrahim Urologists Primary Reg.
 168  Nabizadeh  - Mostafa Resident Primary Reg.
 169  Naderi  - Gholamhossein Urologists Complete Reg.
 170  Nadjafi Semnani  - Mohammad - Primary Reg.
 171  Najafloee torkamani  - Rahman Urologists Complete Reg.
 172  Nasseramini  - Soheila Doctor Complete Reg.
 173  Navab  - Mojdeh Urologists Complete Reg.
 174  Nezamabadi  - Faeze Expert Primary Reg.
 175  Nikbakht malvagerdi  - Mahdieh Other Paramedical Primary Reg.
 176  Norouzi  - Sara Doctor Primary Reg.
 177  Norozirad  - Daryoosh Doctor Primary Reg.
 178  Nouralizadeh  - Akbar Urologists Primary Reg.
 179  Nouri  - Alireza Urologists Primary Reg.
 180  Nourmohammadi  - Jalal Other Paramedical Primary Reg.
 181  Nowzari  - Arezoo Doctor Complete Reg.
 182  Ohadian Moghadam  - Solmaz PhD Primary Reg.
 183  Omidibrojeni  - Iman Urologists Primary Reg.
 184  Omidifar  - Sina Student Primary Reg.
 185  Omidvarborna  - Mohammadhasan Urologists Primary Reg.
 186  P  - P Urologists Primary Reg.
 187  P  - P Urologists Primary Reg.
 188  Paidar ardakani  - Mehdi Urologists Complete Reg.
 189  Pajooman  - Fatemeh Student Primary Reg.
 190  Pakzad  - Nima Urologists Primary Reg.
 191  Paranj  - Fatemeh Student Primary Reg.
 192  Pashaei nezhad  - Zahra Other Paramedical Primary Reg.
 193  Pashmforoush  - Abdolhosein Urologists Primary Reg.
 194  Peikani  - Ali Urologists Complete Reg.
 195  Petrosian avakhan  - Alfered Doctor Complete Reg.
 196  Pirami  - Fatemeh MA Complete Reg.
 197  Porian  - Magid Student Primary Reg.
 198  Porreza  - Farshid Urologists Complete Reg.
 199  Pourgafari  - Abbas Resident Primary Reg.
 200  Pourmand  - Gholamreza Urologists Primary Reg.
 201  R  - M Urologists Primary Reg.
 202  Rabani  - Seyed mohammdreza Urologists Primary Reg.
 203  Rafie  - Amir Other Paramedical Primary Reg.
 204  Rahimi rigi  - Mohammad Student Primary Reg.
 205  Rajaei esfahani  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 206  Rasooli  - Tayebeh Student Primary Reg.
 207  Rezadadi  - Ali Student Primary Reg.
 208  Rezaei  - Mehran Urologists Complete Reg.
 209  Rezaei  - Mohsen Urologists Complete Reg.
 210  Rezaei  - Omid Student Complete Reg.
 211  Rezaeian varmaziar  - Hesamodin Student Primary Reg.
 212  Rezakhaniha  - Bijan Urologists Primary Reg.
 213  Rofiev  - Ikrom Doctor Primary Reg.
 214  Rofiev  - Ikrom Doctor Primary Reg.
 215  Rostamzadeh  - Zakieh PhD Primary Reg.
 216  Roushani  - Ali Urologists Complete Reg.
 217  Sabzivand  - Farhad Resident Primary Reg.
 218  Sadeghi  - Hajar Student Primary Reg.
 219  Sadeghian  - Mehdi Student Primary Reg.
 220  Sadidi  - Javad Urologists Complete Reg.
 221  Salehi  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 222  Salehifard  - Hasan Urologists Complete Reg.
 223  Salimi  - Mohammad reza Urologists Complete Reg.
 224  Samzadeh  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 225  Sanadizadeh  - Javad Urologists Complete Reg.
 226  Saneipour  - ZhilaSaneipour Other Paramedical Primary Reg.
 227  Sattarian  - Mahta Student Primary Reg.
 228  Sehri  - Said yaghoob Urologists Primary Reg.
 229  Seifi  - Roya Doctor Complete Reg.
 230  Sepahvand  - Fatemeh Other Paramedical Primary Reg.
 231  Sepehr  - Mehran Urologists Primary Reg.
 232  SHADPOUR  - PEJMAN Urologists Primary Reg.
 233  Shafi  - Hamid - Primary Reg.
 234  Shafiee  - Madineh Student Primary Reg.
 235  Shafiei  - Abdolreza MA Primary Reg.
 236  Shafiepoor  - Koorsh Urologists Primary Reg.
 237  Shahihigh  - Omid Urologists Complete Reg.
 238  Shahrazad  - Shahrazad Urologists Primary Reg.
 239  Shahrokhi  - Reza - Primary Reg.
 240  Shaidaei  - Hamidreza Urologists Primary Reg.
 241  Shalizar Jalali  - Ali PHD Primary Reg.
 242  Shams  - Naser Urologists Primary Reg.
 243  Sharafi  - Hamidreza Doctor Primary Reg.
 244  Shayani nasab  - Hamid - Primary Reg.
 245  Sheikh Monazzah  - Farzin Urologists Complete Reg.
 246  Sheikhnezhad  - Leila MA Primary Reg.
 247  Sheykhalian zafarghandi  - Somayeh Doctor Complete Reg.
 248  Shirani  - Matin Resident Primary Reg.
 249  Shirzadegan  - Razieh Other Paramedical Primary Reg.
 250  Shoaei  - Shahryar Doctor Primary Reg.
 251  Shojaee  - Alireza Doctor Complete Reg.
 252  Sijani  - Houshiar Urologists Complete Reg.
 253  Sirouskabiri  - Alireza Urologists Complete Reg.
 254  Sirouskabiri  - Manoochehr Urologists Complete Reg.
 255  SOLTANI  - SALMAN Urologists Primary Reg.
 256  Tabassi  - Zohreh Doctor Complete Reg.
 257  Taghi nasab  - Alireza Student Primary Reg.
 258  Taghlili  - Fatemeh MA Primary Reg.
 259  Tahmazi  - Sepideh Other Paramedical Primary Reg.
 260  Tahoorayi  - Gholamhosein Doctor Complete Reg.
 261  Tajali  - Afshin - Complete Reg.
 262  TAVAKKOLNIA  - RAHIM Urologists Primary Reg.
 263  Tavakoli Azarani  - Alireza Doctor Primary Reg.
 264  Tavakolizadeh Nooghabi  - Mitra Other Paramedical Complete Reg.
 265  Tavallaie  - Zohreh Urologists Primary Reg.
 266  Tehranineshat  - Banafsheh PhD Primary Reg.
 267  TolouGhamari  - Zahra Doctor Primary Reg.
 268  Vafainia  - Hassan Student Primary Reg.
 269  Valizadeh  - Farzin Resident Primary Reg.
 270  Voshtasbi  - Alborz Urologists Complete Reg.
 271  Yahyazadeh  - Seyed Reza Urologists Primary Reg.
 272  Yari  - Saeedeh Doctor Complete Reg.
 273  Yarmohamadi  - Aliasghar Urologists Primary Reg.
 274  Yazdan panah  - Bahareh Urologists Complete Reg.
 275  Yazdanpanah ghadikolaei  - Kamran Urologists Complete Reg.
 276  Yeylaghi  - Habib allah Resident Primary Reg.
 277  Yousefi  - Mohammadreza MA Primary Reg.
 278  Yousefzadeh Kandevani  - Naser Resident Primary Reg.
 279  Zare  - Alireza Urologists Complete Reg.
 280  Zare  - Samad - Primary Reg.
 281  Zarrin daftar  - Changiz Urologists Complete Reg.
 282  Zeighami  - Shahryar Urologists Primary Reg.
 283  Zohrehvand  - Roya Urologists Complete Reg.
 284  Zolfaghari  - Ali Urologists Complete Reg.
 285  Zomorodi  - Afshar Urologists Primary Reg.

  Number of Complete Reg:86 
درباره ایران
ورود اعضا
اخبار
گالری
امتیاز بازآموزی کنگره
دکتر بصیری، رئیس انجمن و رئیس کنگره: محورهای جدید و نوآوری های کنگره 97
برنامه اولیه کنگره
تمدید مهلت ارسال مقالات
دکتر صوفی مجیدپور: کنگره سال 96 پایه برای برگزاری هرچه بهتر کنگره سال 97 بود
اطلاعیه انجمن اورولوژی آسیا
دکتر تدین: با توجه به نشست کمیته علمی، امسال کنگره متفاوتی خواهیم داشت
عضو کمیته علمی کنگره بیست و یکم انجمن اورولوژی: زمان زیادی که صرف جلسات کمیته علمی میشود در برگزاری کنگره تاثیرگذار است
اولين نشست هم انديشي كميته علمي بيست و يكمين كنگره انجمن اورولوژي ايران
دعوت ریاست انجمن اورولوژی ایران از کلیه همکاران اورولوژیست برای همکاری در برنامه ریزی کنگره سال 1397
حکم آقای دکتر سلیمانزاده جهت اجرای آیین نامه اجرایی شاخه اورولوژیست های جوان
آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ...
جلسه کمیته علمی کنگره سال 97
نظر سنجی موضوعات علمی بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
رئیس بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران: کنگره آتی انجمن بین 29 خرداد تا 1 تیر سال 1397 برگزار می شود.
به کنگرۀ سال 1397 خوش آمدید
حامیان کنگره