صفحه اصلی   سایت انجمن   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     English
 News Archive 

آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ...

به نام خدا

آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ارتباط آن با هیات مدیره محترم انجمن ارولوژی ایران

1)      کمیته اورولوژیستهای جوان یکی از کمیته های انجمن اورولوژی ایران بوده بر اساس تعریف، اورولوژیستهایی که از زمان فارغ التحصیلی آنها کمتر از ده سال می گذرد و سن زیر 45 سال دارند در این کمیته به صورت بالقوه عضو تلقی می شوند.

2)      عضویت در این کمیته مقدمات یا حق عضویت جداگانه ای نداشته، برای عضویت در آن، عضویت انجمن اورولوژی ایران شرط لازم و کافیست.

3)      هیات رییسه این کمیته پنج نفر بوده و در جلسه ای با اعلام قبلی از طریق پیامک، وبسایت انجمن و ایمیل یا شبکه های اجتماعی مناسب (هر 4 مورد) به صلاحدید هیات رییسه کمیته در طی مجمعی از اورولوژیستهای جوان و با رای گیری از میان داوطلبان عضویت برگزیده می شوند. انتخابات هیات رییسه این کمیته در هر دوره از فعالیت هیات مدیره انجمن اورولوژِی ایران، یک سال بعد از انتخابات هر دوره هیات مدیره انجمن برگزار می شود. مجری انتخابات این کمیته هیات مدیره انجمن اورولوژی خواهد بود. پس از تعیین اعضای هیات رییسه، تعیین رییس، نایب رییس و دبیر/ دبیران این کمیته در اولین جلسه هیات رییسه توسط اعضای هیات رییسه انجام و نتیجه طی صورتجلسه ای به اطلاع هیات مدیره انجمن اورولوژی و نیز از طریق پیامک و وبسایت یا شبکه های اجتماعی مناسب به اطلاع عموم می رسد. مکان رسمی جلسات این کمیته دفتر انجمن اورولوژی ایران خواهد بود.

4)      یک نفر از اعضای هیات مدیره به عنوان رابط در جلسات هیات رییسه کمیته اورولوژیستهای جوان شرکت خواهد داشت.

5)      وظایف و اختیارات

فعالیتهای این کمیته به طور کلی در چهار رده تقسیم بندی می شود:

اف) اول: فعالیتهای صنفی

این دسته فعالیتها حسب اولویتهای بلند مدت و کوتاه مدت شکل می گیرد که مشروح آن در جلسات هیات رییسه کمیته بررسی و با در نظر گرفتن مطالبات اکثریت اورولوژیستهای جوان تعیین می گردد. این اولویت بندی ها  به طرق مناسب (وبسایت، شبکه های اجتماعی، ایمیل و ...) به اطلاع عموم اعضای کمیته رسانده می شود و راهکار های عملی و ممکن برای بهبود هر یک از این شرایط در اطلاع رسانی های مستمر تبیین و گزارش های پیشرفت حسب مورد به اطلاع همکاران خواهد رسید. برخی از مهمترین این دسته فعالیتها شامل موارد زیر است:

-          رصد و ارزیابی وضعیت اشتغال، رضایت شغلی و بازدهی واقعی همکاران جوان در اقصی نقاط کشور

-          برآورد علمی وضعیت نیاز به اورولوژیست در افق میان مدت آینده

-          ارزیابی نیازهای ثخصصی اورولوژیستها درمراکز با بافت جمعیتی مختلف در کشور بخصوص مناطق محروم و کم جمعیت تر

-          ارزیابی واقع بینانه سیاست گذاری ها و تغییرات برنامه ای نهادهای تصمیم ساز و موفقیت عملی آنها

-          ارائه پیشنهاد های عملی به هیات مدیره انجمن برای بهبود موارد نقص و ناکارآمدی در موارد فوق

-          تلاش برای افزایش مشارکت عموم اورولوژیستهای جوان در تصمیم گیری های این کمیته و فعال تر کردن آنها در زمینه های مختلف کاری انجمن اورولوژی ایران.

-          ........

  ب‌)    دوم: فعالیتهای آموزشی

این گروه از عملکردهای کمیته اورولوژیستهای جوان با توجه به نیازهای آموزشی مداوم اعضا و تحول سریع روش ها و امکانات آموزشی چه برای اعضای جوان و چه برای عموم همکاران و امکانات چشمگیر آموزش الکترونیک و همچنین آشنابودن و سهولت این نوع آموزشها برای همکاران جوان، یکی از محوری ترین فعالیتهای کمیته اورولوژیستهای جوان است. در همین راستا مشارکت در بهبود مداوم عملکرد وبسایت انجمن و توسعه کارکرد های مختلف و از جمله کارکردهای آموزشی آن و نیز توسعه مطالب صفحات انگلیسی و نیز ساماندهی شبکه های اجتماعی انجمن اورولوژی بر مبنای سیاست های استراژیک انجمن مد نظر خواهد بود.

 

ج‌)      سوم: فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی ممکن است شامل پژوهش های میدانی برای زمینه سازی سیاستگذاری های کلی انجمن و یا پژوهش های علمی  و یا اولویت یابی پژوهش ها در حیطه اورولوژی باشد.

 در زمینه پژوهش های میدانی ازجمله ارزیابی موفقیت علمی و اجرایی کنگره های سالانه و سایر مجامع علمی رسمی انجمن، کنفرانس های ماهانه انجمن، و همچنین نیاز سنجی آموزشی برای تعیین برنامه های آینده انجمن را می توان نام برد. در این زمینه طراحی  ارزیابی ها و متد انجام آنها با هماهنگی هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران انجام خواهد شد.

 در زمینه پژوهش های علمی نیز پیشنهاد اولویتها و بسترها و پروژه های مناسب برای تحقیقات به هیات مدیره و پیگیری عملی آنها در قالب مراکز تحقیقاتی مرتبط با مشارکت اورولوژیستهای جوان و همچنین عموم اعضا از جمله این عملکردهاست.

د‌)       چهارم: ارتباطات بین المللی با ساختارهای مشابه (مجموعه های اورولوژیستهای جوان در انجمن های بین المللی یا انجمن های ملی دیگر کشوره، با هماهنگی رییس انجمن اورولوژی ایران)

مهمترین شاخصه های نیاز به ارتباطات بین المللی برای کمیته اورولوژیستهای جوان به شرح زیر است:

-          توسعه چشمگیر ارتباطات انجمن اورولوژی ایران با انجمن های بین المللی دیگر به ویژه در دهه اخیر و شکل گیری و توسعه ساختارهای جوان محور در بسیاری از این انجمنها که ارتباط ارگانیک با این ساختارها را ضروری می سازد

-          نیاز فزاینده و همچنین اشتیاق روزافزون به استفاده از فرصت های آموزشی خارج از کشور

-          تلاش برای کشف، تثبیت و معرفی موقعیتهای داخل کشور برای ارائه خدمات آموزشی به همکاران جوان از کشورهای دیگر

-          بروز موقعیتهایی برای پژوهش های مشترک با انجمن های بین المللی که جوانان می توانند بخش مهمی از این پروژه ها باشند

سه دسته فعالیت های الف، ب و ج در دو سطح قابل پیگیری است:

الف) با مخاطب اورولوژیستهای جوان عضو انجمن اورولوژی ایران. پیشنهاد چهارچوبها و اولویتهای این فعالیتها از طرف کمیته اورولوژیستهای جوان بوده در مواردی که نیازمند هزینه ای خارج از شمول تن خواه موضوع بند 10 باشد یا با سیاست گذاری های کلی انجمن مرتبط باشد با تایید هیات مدیره انجمن عملی خواهد شد.

ب‌)    به طور عام و با محوریت عموم اعضای انجمن. چهارچوب کلی این فعالیتها ممکن است توسط هیات مدیره انجمن یا هیات رییسه این کمیته پیشنهاد شود.

 

6)      مکاتبات رسمی در هر یک از حیطه های کاری کمیته (موضوع بند چهارم) با نهاد ها یا ساختارهای اداری خارج از انجمن (سایر انجمن های داخلی و خارجی، نهادهای دولتی و...) پس از تصویب در هیات رییسه کمیته اورولوژیستهای جوان، با موافقت و امضای رییس یا نایب رییس انجمن اورولوژی ایران، خواهد بود.

7)      هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران با توجه به جمعیت اعضای کمیته اورولوژیستهای جوان و استعدادهای متعددی که در این گروه از همکاران (اعم از هیات علمی، متعهد خدمت یا آزاد) وجود دارد سهمیه ای از ظرفیت های اسپانسرینگ شرکتها را برای حمایت مالی شرکت کنندگان کنگره های داخلی یا خارجی که به انجمن پیشنهاد می شود، به انتخاب کمیته اورولوژیستهای جوان به این کمیته اختصاص می دهد. همچنین در برنامه ریزی کنگره ها و برنامه های علمی مشابه، در تصمیم گیری ها،  پانل ها و سخنرانی ها از اعضای جوان انجمن به شکل متناسب و درخور توانایی های علمی و بیانی آنها استفاده شود.

8)      در تمام مواردی که از انجمن اورولوژی ایران درخواست می شود تا نمایندگانی برای جلسات، پانل های علمی یا سخنرانی در مجامع علمی بین المللی معرفی کنند، هیات مدیره انجمن اورولوژی سهم متناسبی را حسب مورد در اختیار کمیته اورولوژیستهای جوان قرار دهد.

9)      هر گونه برنامه ای برای حمایت مالی از اعضای جوان برای شرکت در برنامه های علمی داخلی یا خارجی اعم از تخفیفهای ثبت نام و کمک مالی برای کنگره ها یا سایر فعالیت های بین المللی برای اعضای خاص با هدف تشویق اعضای فعال یا مستعد، باید در قالب یک برنامه مشخص و با روال معین و با لحاظ کردن معیارهایی چون رزومه علمی و عملی، توانایی زبان انگلیسی (یا سایر زبانها حسب مورد)، سوابق همکاری فرد با انجمن و مواردی از این دست و با انتخاب هیات رییسه این کمیته صورت گیرد.

10)  کمیته اورولوژیستهای جوان مراودات مالی مستقل و بدون تصویب هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران با شرکتها یا افراد برای تامین بودجه های فعالیت های معمول خود نداشته هر گونه بودجه برای فعالیتهای این کمیته از کانال هیات مدیره و با تصویب آن تامین خواهد شد. در صورت لزوم مذاکره با هر حامی مالی برای فعالیتهایی از قبیل برگزاری کارگاهها یا event های موضوعی و...، این فرآیند با هماهنگی هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

11)   بودجه های روزمره این کمیته برای فعالیت های مذکور که امکان انجام آنها در سیستم اداری انجمن نیست، در قالب مبلغی که به شکل تن خواه در اختیار این کمیته قرار می گیرد قابل هزینه کردن است. بدیهی است که فاکتورها و اسناد این موارد در هر شش ماه باید برای طی مراحل اداری در اختیار حسابدار انجمن قرار گرفته تسویه حساب انجام شود. برای مخارج بزرگتر در پروژه هایی که از جانب هیات مدیره انجمن یا هیات رییسه کمیته پیشنهاد می شود، با ارائه برآورد پیشنهادی هزینه ها، تصویب هیات مدیره لازم است.

 


1396/9/13

 
درباره ایران
ورود اعضا
اخبار
گالری
برنامه زمانبندی ارائه مقالات سخنرانی و پوستر
نحوه ارائه مقالات سخنرانی و پوستر
اعلام نتایج داوری مقالات
امتیاز بازآموزی کنگره
دکتر بصیری، رئیس انجمن و رئیس کنگره: محورهای جدید و نوآوری های کنگره 97
برنامه علمی کنگره
تمدید مهلت ارسال مقالات
دکتر صوفی مجیدپور: کنگره سال 96 پایه برای برگزاری هرچه بهتر کنگره سال 97 بود
اطلاعیه انجمن اورولوژی آسیا
دکتر تدین: با توجه به نشست کمیته علمی، امسال کنگره متفاوتی خواهیم داشت
عضو کمیته علمی کنگره بیست و یکم انجمن اورولوژی: زمان زیادی که صرف جلسات کمیته علمی میشود در برگزاری کنگره تاثیرگذار است
اولين نشست هم انديشي كميته علمي بيست و يكمين كنگره انجمن اورولوژي ايران
دعوت ریاست انجمن اورولوژی ایران از کلیه همکاران اورولوژیست برای همکاری در برنامه ریزی کنگره سال 1397
حکم آقای دکتر سلیمانزاده جهت اجرای آیین نامه اجرایی شاخه اورولوژیست های جوان
آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ...
جلسه کمیته علمی کنگره سال 97
نظر سنجی موضوعات علمی بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
رئیس بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران: کنگره آتی انجمن بین 29 خرداد تا 1 تیر سال 1397 برگزار می شود.
به کنگرۀ سال 1397 خوش آمدید
حامیان کنگره